ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
เมนูหลักข้อมูล อบต.
Skip Navigation Links
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
Skip Navigation Links
 
คลังรูปภาพ
 
 
เชื่อมโยงเครือข่าย
การจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศสอบราคาจ้าง/ประกาศผลการสอบราคาจ้าง
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
20 ก.ค.63 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.63) 20 ก.ค.63 1
9 ก.ค.63 ปรกาศ การตรวจรับพัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 9 ก.ค.63 1
22 มิ.ย.63 ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน 22 มิ.ย.63 1
18 มิ.ย.63 ประกาศ การตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุกเทท้ายติดต้ังเครนโฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 18 มิ.ย.63 43
18 มิ.ย.63 ประกาศ การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเชื่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 18 มิ.ย.63 1
12345678910...
 
 

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
14 ส.ค.63 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 14 ส.ค.63 1
8 มิ.ย.63 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563 8 มิ.ย.63 1
5 มิ.ย.63 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 5 มิ.ย.63 1
5 พ.ค.63 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 5 พ.ค.63 1
7 เม.ย.63 ประกาศ การตรวจรับพัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคอลงไส้ไก่ บริเวณไร่นายลับ หมู่ที่ 5 7 เม.ย.63 1
12345678910...
 
 

 ประกาศ พรบ.ข่าวสาร
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
15 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2560 8
6 มกราคม 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2559 2
7 มกราคม 2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2558 4
6 ธันวาคม 2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษจิกายน 2559 1
14 ธันวาคม 2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษจิกายน 2558 4
1234
 
 

 ประกาศเปิดเผยราคากลาง
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
7 เม.ย.63 ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังหมัน 7 เม.ย.63 1
3 เม.ย.63 ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนงสวาย หมู่ 2 3 เม.ย.63 1
2 เม.ย.63 ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจ่าเสือ-ไร่ครูพัน หมูที่ 1 2 เม.ย.63 1
3 เม.ย.63 ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อผันน้ำ (บริเวณหนองรี) ม.2 3เม.ย.63 1
26 มี.ค.63 ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 26 มี.ค.63 2
12345678910...
 
 
ทำเนียบบุคลากร
Skip Navigation Links
 
บริการประชาชน
Skip Navigation Links
 
ศูนย์ประสานงาน