ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
เมนูหลักข้อมูล อบต.
Skip Navigation Links
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
Skip Navigation Links
 
คลังรูปภาพ
 
 
เชื่อมโยงเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์
 อัพเดทข่าว อบต.วังหมัน
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
23 ก.ย.63 ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 23 ก.ย.63 70
10 ก.ย.63 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน กันยายน 2563 ครั้งที่ 13 10 ก.ย.63 1
3ก.ย.63 ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 16 3ก.ย.63 1
3 ก.ย.63 ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 15 3 ก.ย.63 1
2 ก.ย.63 ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 14 2 ก.ย.63 1
12345678910...
 
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์-หมวดประกาศ
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
15 พ.ค.63 ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่1 15 พ.ค.63 1
14 เม.ย.63 ประกาศ การยกย่องชมเชยการทำงาน ในสัดส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2563 14 เม.ย.63 1
14 เม.ย.63 ประกาศ เลื่อนขั้นเงินเดือนพักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 14 เม.ย.63 1
14 เม.ย.63 ประกาศ การยกย่องชมเชยการทำงาน ในสัดส่วนของพนักงานจ้าง อบต.วังหมัน ประจำปีงบประมาณ 2563 14 เม.ย.63 1
14 เม.ย.63 ประกาศ การยกย่องชมเชยการทำงาน ในสัดส่วนของพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ 2563 14 เม.ย.63 1
12345678910...
 
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์-หมวดข่าวรับสมัครงาน/โยกย้าย
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
12 มิ.ย.60 ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 12 มิ.ย.2560 37
23 พ.ย.58 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 23 พ.ย.58 12
29 มิ.ย.59 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 29 มิ.ย.59 4
20 ก.ย.59 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 20 ก.ย.59 239
8 มีนาคม 2560 การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 13
12
 
 
ทำเนียบบุคลากร
Skip Navigation Links
 
บริการประชาชน
Skip Navigation Links
 
ศูนย์ประสานงาน