ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
เมนูหลักข้อมูล อบต.
Skip Navigation Links
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
Skip Navigation Links
 
คลังรูปภาพ
 
 
เชื่อมโยงเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์
 อัพเดทข่าว อบต.วังหมัน
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
30 ต.ค.62 ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 30 ต.ค.62 1
28 ต.ค.62 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ. 2561-2565) 28 ต.ค.62 1
21 ต.ค.62 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่1 21 ต.ค.62 1
7 ต.ค.62 ประกาศ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.วังหมัน 7 ต.ค.62 1
7 ต.ค.62 ประกาศ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1
12345678910...
 
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์-หมวดประกาศ
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
04 ต.ค.62 ประกาศ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน 24 ต.ค.62 1
11 ต.ค.62 ประกาศ การต่อสัญญาจ้างพนักงานทั่วไป 11 ต.ค.62 1
7 ต.ค.62 ประกาศ การยกย่องชมเชยการทำงาน ในสัดส่วนของพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน ประจำปีงบประมาณประจำปี 2562 7 ต.ค.62 2
7 ต.ค.62 ประกาศ การยกย่องชมเชยการทำงาน ในสัดส่วนของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 7 ต.ค.62 1
7 ต.ค.62 ประกาศ เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่2 ประจำปี 2562 7 ต.ค.62 3
12345678910...
 
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์-หมวดข่าวรับสมัครงาน/โยกย้าย
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
12 มิ.ย.60 ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 12 มิ.ย.2560 35
23 พ.ย.58 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 23 พ.ย.58 12
29 มิ.ย.59 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 29 มิ.ย.59 4
20 ก.ย.59 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 20 ก.ย.59 239
8 มีนาคม 2560 การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 13
12
 
 
ทำเนียบบุคลากร
Skip Navigation Links
 
บริการประชาชน
Skip Navigation Links
 
ศูนย์ประสานงาน