ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
เมนูหลักข้อมูล อบต.
Skip Navigation Links
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
Skip Navigation Links
 
คลังรูปภาพ
 
 
เชื่อมโยงเครือข่าย
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ทีมงานกู้ชีพกู้ภัย อบต.วังหมัน มีเหตุฉุกเฉินโทร 1669
นายวิฑูรย์ ภู่ชินาพันธ์ (นายก อบต.วังหมัน) ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านผู้พิการ
https://www.facebook.com/wangmun.tak/

 อัพเดทข่าว อบต.วังหมัน
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
30 เม.ย.64 ประกาศ บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบีั้ยความพิการของ อบต.วังหมัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 3
30 เม.ย.64 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.วังหมัน ปีงบประมาณ 2564 ที่มาลงทะเบียน เดือน เม.ย.64 1
30 เม.ย.64 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน เม.ย.64 1
26 เม.ย.64 ประกาศ การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ด้านพืช 26 เม.ย.64 1
พิมพ์วันที่เริ่มดำเนินโครงการ ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 1
12345678910...
 
 


 ประกาศสอบราคาจ้าง/ประกาศผลการสอบราคาจ้าง
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
5 เม.ย.64 ประกาศ การตรวจรับพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 5 เม.ษ.2564 262
8 มี.ค.64 ประกาศ การตรวจรับพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ 8 มี.ค.64 1
11 ก.พ.64 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 26 รายการ 11 ก.พ.64 1
27 ม.ค.64 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสื่อประจำไตรมาส ที่ 1 ต.ค.-ธ.ค.2563 27 ม.ค.64 4
25 ม.ค.64 ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bid ding) 25 ม.ค.64 22
12345678910...
 
 

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
16 เม.ย.64 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 16 เม.ย.64 2
19 มี.ค.64 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 19 มี.ค.64 6
23 ก.พ.64 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 23 ก.พ.64 5
27 ม.ค.64 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 27 ม.ค.64 25
25 พ.ย.63 ประกาศ สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น การดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังหมู่ที่ 4 25 พ.ย.63 3
12345678910...
 
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์-หมวดประกาศ
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
27 เม.ย.64 ประกาศ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู ตามลำดับคะแนนผลกรประเมินครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 27 เม.ย.64 1
9 ม.ค.64 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 41
9 ต.ค.63 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 27
1 ต.ค.62 ประกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน 670
- ประกาศ เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน 5
12345678910...
 
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์-หมวดข่าวรับสมัครงาน/โยกย้าย
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
12 มิ.ย.60 ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 12 มิ.ย.2560 37
23 พ.ย.58 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 23 พ.ย.58 12
29 มิ.ย.59 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 29 มิ.ย.59 4
20 ก.ย.59 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 20 ก.ย.59 239
8 มีนาคม 2560 การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 14
12
 
 

 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ อบต
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
2563 https://www.facebook.com/wangmun.tak/ 71
1 เม.ย.63 ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 1เม.ย.63 2
26 มิ.ย.60 โครงการต่อต้ายยาเสพติด 921
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังหมัน 749
วันที่ 29 ธันวาคม 58 โครงการอบรมให้ความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการรณรงค์ประชาธิปไตย 702
 
 

 สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP และ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
21 ธ.ค.57 เกษตรแฟร์ อบต.วังหมัน 21 ธ.ค.57 92
 
 

 คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
5 พฤษภาคม 2560 ติดตามการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย(Cluster) 4
1 ตุลาคม 2557 ประกาศเทศบาลเมืองตาก เรื่องประมูลค่าตอบแทนการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าในงานลอยกระทงสายฯ ประจำปี 2557 10
 
 

 มติกรรมการ อบต./เทศบาล
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
15 สิงหาคม 2556 รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก ครั้งที่ 9/2556 8
 
 

 ประกาศ พรบ.ข่าวสาร
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
15 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2560 8
6 มกราคม 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2559 2
7 มกราคม 2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2558 4
6 ธันวาคม 2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษจิกายน 2559 1
14 ธันวาคม 2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษจิกายน 2558 4
1234
 
 

 ประกาศเปิดเผยราคากลาง
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
24 ก.ย.63 ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายคำรณ ม.1 24 ก.ย.63 1
7 เม.ย.63 ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังหมัน 7 เม.ย.63 1
3 เม.ย.63 ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนงสวาย หมู่ 2 3 เม.ย.63 1
2 เม.ย.63 ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจ่าเสือ-ไร่ครูพัน หมูที่ 1 2 เม.ย.63 1
3 เม.ย.63 ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อผันน้ำ (บริเวณหนองรี) ม.2 3เม.ย.63 1
12345678910...
 
 

 รายงานการคลัง
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
27 เม.ย.64 ประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2564 27 เม.ย.64 1
27 เม.ย.64 ประกาศ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 27 เม.ย.64 1
19 ต.ค.63 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (5) 2
19 ต.ค.63 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (4) 2
19 ต.ค.63 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (3) 2
1234
 
 

 รายงานผลการดำเนินงาน
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
27 เม.ย.64 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส2 ประจำปีงบประมาณ 2564 27 เม.ย.64 1
1 มีนาคม 2564 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 11
2 ต.ค.63 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตมนโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 20
25 พ.ย.63 รายงานผลและวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและควมโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2563 219
28 พ.ค.63 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติกรป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของ อบต.วังหมัน รอบ 6 เดือน 37
123
 
 

 รายงานผลการประชุม
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
26 ต.ค.63 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 26 ต.ค.63 1
27 ส.ค.63 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 27 ส.ค.63 78
14 ส.ค.63 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 14 ส.ค.63 1
29 มิ.ย.63 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 29 มิ.ย.63 1
28 ก.พ.63 รายงานการประชุม สภาสมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยแรก ครั้งที่ 1 28 ก.พ.63 1
12345
 
 
 ข้อบัณญัติ
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
23 ก.ย.63 ข้อบัญญัติ 2564 (2) 43
23 ก.ย.63 ข้อบัญญัติ 2564 (1) 79
16 ก.ย.62 14.ประกาศ รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปาประจำปีงบประมาณ 2563 7
16 ก.ย.62 13.ประกาศรายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ รายงานงบประมาณรายรับเฉพาะงานกิจการ กิจการประปาประจำปีงบประมาณ 2563 2
16 ก.ย.62 12.ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 25
123456789
 
 
ทำเนียบบุคลากร
Skip Navigation Links
 
บริการประชาชน
Skip Navigation Links
 
ศูนย์ประสานงาน
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

Visitor: 230741

กิจกรรม อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน ยินดีต้อนรับ และให้บริการด้วยความเต็มใจ

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารในตำบล

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ดูทั้งหมด »