ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
เมนูหลักข้อมูล อบต.
Skip Navigation Links
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
Skip Navigation Links
 
คลังรูปภาพ
 
 
เชื่อมโยงเครือข่าย
 ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังหมัน
โครงการต่อต้ายยาเสพติด
กิจกรรมวันเด็ก อบต.วังหมัน จังหวัดตาก

 อัพเดทข่าว อบต.วังหมัน
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
13 ก.ย.62 ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 13 ก.ย.62 4
4 ก.ย.62 ประกาศ ผลการปฎิบัติงานพนักงานครู ตามลำดับคะแนนผลการประเมิน ครั้งที่ 1 4 ก.ย.62 867
4 ก.ย.62 ประกาศ เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู ครัั้งที่1 ประจำปี2562 4 ก.ย.62 1
4 ก.ย.62 ประกาศ การยกย่องชมเชยการทำงาน ในสัดส่วนของพนักงานครูประจำปีงบประมาณ 2562 4 ก.ย.62 1
2 ก.ย.62 ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้ง 25 2 ก.ย.62 1
12345678910...
 
 


 ประกาศสอบราคาจ้าง/ประกาศผลการสอบราคาจ้าง
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
24 ก.ย.62 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงทางเชื่อมบริเวณหน้า ศพด. อบต.วังหมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย.62 1
17 ก.ย.62 ประกาศ การตรวจรับพัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างประปา หมู่ที่ 3 17 ก.ย.62 1
22 ก.ค.62 ประกาศ การตรวจรับพัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยางโองน้ำ ม.4 22ก.ค.62 1
5 ก.ค.62 ประกาศ การตรวจพัสดุก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำข้างบ้านนางสาวรัชนี หมู่ที่6 49
7 มิ.ย.62 ประกาศ การตรวจรับพัสดุก่อสร้ง โครงการซ่อมสร้งถนนลาดยางเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากทางเขื่อน ม.1-บ้านวังหวาย ม.7 1
12345678910
 
 

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
3 ต.ค.62 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสํญญา หรือข้อตกลง ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.62) 3 ต.ค.62 1
17 ก.ย.62 ประกาศ การตรวจรับพัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนางเทียมหมู่ที่ 3 17ื ก.ย.62 1
6 ก.ย.62 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส.ค.62 6 ก.ย.62 1
6 ส.ค.62 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 62 6 ส.ค.62 1
22 ก.ค.62 ประกาศ การตรวจรับพัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากทางเขื่อน 22 ก.ค.62 1
12345678910...
 
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์-หมวดประกาศ
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
1 ต.ค.62 ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ 1 ต.ค.62 1
20 ก.ย.62 ประกาศ การแสดงตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ประจำปีงบประมาณ 2563 20 ก.ย.62 1
16 ก.ย.62 ประกาศ คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลวังหมัน 16 ก.ย.62 1
16 ก.ย.62 ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 26 16 ก.ย.62 1
กันยายน 61 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ 61 22
12345678910...
 
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์-หมวดข่าวรับสมัครงาน/โยกย้าย
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
12 มิ.ย.60 ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 12 มิ.ย.2560 33
23 พ.ย.58 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 23 พ.ย.58 12
29 มิ.ย.59 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 29 มิ.ย.59 4
20 ก.ย.59 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 20 ก.ย.59 239
8 มีนาคม 2560 การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 13
12
 
 

 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ อบต
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
26 มิ.ย.60 โครงการต่อต้ายยาเสพติด 901
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังหมัน 705
วันที่ 29 ธันวาคม 58 โครงการอบรมให้ความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการรณรงค์ประชาธิปไตย 701
 
 

 สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP และ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
21 ธ.ค.57 เกษตรแฟร์ อบต.วังหมัน 21 ธ.ค.57 82
 
 

 คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
5 พฤษภาคม 2560 ติดตามการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย(Cluster) 4
1 ตุลาคม 2557 ประกาศเทศบาลเมืองตาก เรื่องประมูลค่าตอบแทนการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าในงานลอยกระทงสายฯ ประจำปี 2557 10
 
 

 มติกรรมการ อบต./เทศบาล
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
15 สิงหาคม 2556 รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก ครั้งที่ 9/2556 8
 
 

 ประกาศ พรบ.ข่าวสาร
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
15 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2560 7
6 มกราคม 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2559 2
7 มกราคม 2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2558 4
6 ธันวาคม 2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษจิกายน 2559 1
14 ธันวาคม 2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษจิกายน 2558 4
1234
 
 

 ประกาศเปิดเผยราคากลาง
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
20 ก.ย.62 ประกาศ เปิดเผยราคากลาง โครงการทางเชื่อม ศพด. ม.4 20 ก.ย.62 1
13 ก.ย.62 ประกาศ เปิดเผยราคากลาง โครงการธนาคารน้ำใต้ติน ม.1-7 13 ก.ย.62 1
21 ส.ค.62 ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบแม่น้ำวัง หมู่ที่ 2 หัวบ้าน 21 ส.ค.62 1
21 ส.ค.62 ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้า รพ.สต บ้านปากทางเขื่อน หมู่ที่1 สายหลัง 21 ส.ค.62 1
28 มิ.ย.62 ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบานนางเทียม หมู่ที่ 3 1
12345678910...
 
 

 รายงานการคลัง
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
10 ต.ค.61 ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2561 10 ต.ค.61 4
30 ก.ย. 2560 งบแสดงฐานะการเงิน 30 ก.ย.60 239
 รายงานการคลัง  
 
 

 รายงานผลการดำเนินงาน
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
 รายงานผลการดำเนินงาน  
 
 

 รายงานผลการประชุม
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
18 ก.ย.61 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร 1
13 มิ.ย.61 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร 2
18 ต.ค.61 รายงานการประชุมสภา สมัยที่4 ครั้งที่ 1 1
15 ส.ค.61 รายงานการประชุมสภา สมัยที่3ครั้งที่1 2
26 ก.ค.61 รายงานการประชุมสภา สมัยที่3 ครั้งที่2 1
12
 
 
 ข้อบัณญัติ
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
16 ก.ย.62 14.ประกาศ รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปาประจำปีงบประมาณ 2563 1
16 ก.ย.62 13.ประกาศรายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ รายงานงบประมาณรายรับเฉพาะงานกิจการ กิจการประปาประจำปีงบประมาณ 2563 1
16 ก.ย.62 12.ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 1
16 ก.ย.62 11.ประกาศ รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 1
16 ก.ย.62 10.ประกาศ รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 1
123456789
 
 
ทำเนียบบุคลากร
Skip Navigation Links
 
บริการประชาชน
Skip Navigation Links
 
ศูนย์ประสานงาน
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

Visitor: 111471

กิจกรรม อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน ยินดีต้อนรับ และให้บริการด้วยความเต็มใจ

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารในตำบล

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ดูทั้งหมด »